Medewerkersbetrokkenheid, de oplossing voor personeelstekort?

Medewerkersbetrokkenheid, de oplossing voor personeelstekort?

De branche heeft te maken met personeelstekort. De werknemer wordt door het overgrote aanbod steeds machtiger waardoor de trend van jobhoppen sterk toeneemt. Vooral bij de jongere generatie. Een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid kan bijdragen aan het behouden van huidige medewerkers. Dit maakt betrokkenheid een populaire doelstelling onder managers en directies.

Jobhoppen

De tijd waarbij men vaak heel zijn leven werkten bij één werkgever, lijkt verleden tijd. Vooral de jongeren zijn hier gevoelig voor. De werknemer wordt machtiger door het forse aanbod aan banen.

De branche kampt met het probleem van personeelstekort. De bovengenoemde trend is een gevolg hierop. Personeel wordt weggekaapt met mooie aanbiedingen. Minder betrokken medewerkers hebben hier vaker oor naar. Betrokken medewerkers zijn loyaal en gaan minder snel in op andere aanbiedingen. Dat het blijft gebeuren is een feit, maar alles wat bijdraagt aan het verminderen van het verloop, is uiteraard gewenst.

Ronde Buis Productfoto
Pagina Onze Organisatie

Medewerkersbetrokkenheid en het teamgevoel

Betrokkenheid wordt steeds vaker gezien als cruciaal onderdeel van een organisatie. Het kernwoord van betrokkenheid is 'binding'. Binding die een medewerker voelt ten opzichte van de organisatie. Betrokkenheid heeft een positief effect op de organisatie, doordat medewerkers zich beter inzetten en net wat extra’s geven.

Vaak wordt medewerkersbetrokkenheid gekoppeld aan de organisatie. Maar een medewerker voelt zich vaak juist meer betrokken bij de afdeling dan bij de organisatie als geheel. Dit maakt een medewerker echter niet minder betrokken.

Voorbeeld: het leger! Mannen en vrouwen lijken te vechten voor hun land en Koning. Misschien is dit het uitgangspunt in het begin. Echter vechten zij voor hun collega’s, hun buddy’s uiteindelijk. Een hecht team dat elkaar nooit in de steek zal laten. Dit voorbeeld laat zien dat het teamgevoel enorm belangrijk is.

In dit voorbeeld kunnen we land en koning zien als de organisatie. Het leger kunnen we vergelijken met de medewerkers van een afdeling. Deze medewerkers werken dus voor elkaar in plaats van met name voor land en koning. Is dit erg? Nee juist helemaal niet. Het maakt namelijk geen verschil. Het is dus maar hoe het bekeken wordt.

Een medewerker maakt deel uit van de organisatie. Maar de organisatie staat verder van hem af dan de afdeling waar hij werkzaam is. Deze komt dichterbij het gevoel en dus ook de intrinsieke motivatie, het gaat hem namelijk persoonlijk aan omdat het ook over zijn eigen werkzaamheden gaat.

Betrokkenheid en tevredenheid

Betrokken worden zorgt voor zelfvertrouwen. Wanneer er om een mening wordt gevraagd van een medewerker, voelt hij zich gewaardeerd en onmisbaar. Er wordt veel waarde gehecht aan waardering, erkenning en zelfrespect. Tevreden medewerkers zorgen uiteindelijk ook voor een betere bijdrage aan de organisatie waar zij werken. Zo is tevreden personeel minder vaak ziek, blijven zij trouw aan de organisatie en werkgever en zijn bereid net wat extra te doen voor de organisatie. Dezelfde positieve gevolgen als bij een betrokken medewerker.

Kokers2
Pagina Onze Organisatie 2

Van onpersoonlijk naar persoonlijk

Medewerkersbetrokkenheid is niet iets dat je zomaar kunt opdragen. Een medewerker hoort zich verbonden te voelen bij de organisatie. Het gaat hierbij dus om gevoel, gevoel is persoonlijk en hier hebben we weinig invloed op. In een wereld waarin alles juist onpersoonlijker lijkt te worden door de digitalisering die sterk toeneemt, blijft persoonlijkheid dus erg belangrijk. Misschien wel belangrijker dan ooit. Zo mogen managers zich vaker focussen op persoonlijke doelen van medewerkers. Deze kunnen namelijk bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ook zorgt dit voor tevreden medewerkers.

Kortom mogen we in een onpersoonlijke wereld niet het persoonlijke vergeten. Dit is en blijft enorm belangrijk! Het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid draagt bij aan het behouden van het huidige personeel. Uiteraard lost betrokkenheid het probleem niet op, maar het is een belangrijke factor voor medewerkers die de overweging om op een ander aanbod in te gaan, in ieder geval moeilijker maakt. Het is daarom zo belangrijk en dit moet erkend worden. Op dit moment is dat niet het geval.

Heeft u ons vorige blogs ook al gelezen?

BLOGS